Wolontariat

Co oferujemy?

Jesteśmy jedyną w Polsce fundacją wspierającą osoby z afazją w powrocie do życia. Tworzymy programy kompleksowej rehabilitacji (medyczną, neurologopedyczną, psychologiczną i społeczną), dla dorosłych osób które wskutek uszkodzenia mózgu (udar, nowotwór, wypadek) utraciły mowę, pamięć.

Wolontariusz w fundacji może zdobyć umiejętność budowania indywidualnego podejście, aby osoba z afazją mogła wrócić do swojego życia zawodowego, społecznego, rodzinnego.

Co robią wolontariusze?

  • wspierają osoby z afazją podczas treningu grupowego
  • zdobywają doświadczenie w prowadzeniu terapii i treningów dla osób z afazją
  • są partnerem do konwersacji z osobą z afazją
  • samodzielnie prowadzą zajęci pod superwizją terapeuty

Jak zostać wolontariuszem?

Poszukujemy osób empatycznych i zmotywowanych do nauki i osobistego rozwoju. Doceniamy i wybieramy osoby, które mogą zaangażować się w długą współpracę (minimum 1 rok). Oczekujemy od wolontariusza zobowiązania się do obecności w fundacji przez  minimum 6 godziny tygodniowo.

Ponadto należy:

  1. Przesłać do fundacji cv oraz list motywacyjny na adres e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl
  2. Odbyć krótkie szkolenie informacyjne – koordynator skontaktuje się z kandydatem/kandydatką, po otrzymaniu zgłoszenia.