Rada programowa

1. Ewa Burkiewicz – radca prawny, która o afazji wie wszystko. Przez wiele  lat wspierała męża w powrocie do samodzielności.

2. Natalia Chabowska– trener, coach, psychodramatystka metodą Moreno w Instytucie Moreno przy Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obecnie jest słuchaczką zajęć II stopnia. Uzyskała Certyfikat głównego assessora GITP oraz certyfikat coacha metodą Josepha O Connora ICC (International Coaching Certification. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie szkoleń z rozwoju kompetencji menedżerskich, , praca z oporem (metody: praca z oporem, moderacja, metoda RETB Alberta Elliesa) oraz prelegenta (uczestnictwo w konferencjach, wykładach, sesji Voice Dialog na konferencji Mannaz w Londynie).

3. Katarzyna Kaczorowska-Bray  - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.  Neurologopeda z wieloletnią praktyką w zakresie terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz terapii afazji. W kręgu jej zainteresowań naukowych mieści się także wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, rozwój mowy i jego zaburzenia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną), zaburzenia języka i komunikacji u osób dorosłych z chorobami otępiennymi oraz zmiany zachodzące w komunikacji osób w wieku senioralnym.  Kierownik Podyplomowych Studiów Wczesnej Interwencji Logopedycznej oraz Podyplomowych Studiów Oligofrenologopedycznych, działających przy Katedrze Logopedii UG.

4. Blanka Nartowska - nauczyciel języka niemieckiego i pedagog. W kręgu zainteresowań znajdują się problemy związane z uszkodzeniem układu nerwowego, ich przezwyciężanie oraz podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych. Matka niepełnosprawnego syna.

5. Anna Oller – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki. Z Fundacją Między Słowami związana od początku jej istnienia, prowadząc różnorodne formy zajęć, wspierające rozwój osobisty i sferę poznawczą. Od wielu lat interesuje się psychologią, a szczególnie psychoterapią. W 2013 r. ukończyła 4-letni Kurs Psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latach 2010-2013 współpracowała z Centrum Pomocy Psychologicznej (Fundacja św. Jacka w Gdańsku), gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną. Od 2012 r. współpracuje z firmą Solution w Gdyni, działającą w obszarze doradztwa personalnego. Współautorka książki „Świetlik. Życie zawieszone na linie”, która ukazała się w lutym 2012 r., nakładem gdańskiego wydawnictwa Oskar. Aby poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje, podjęła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Oddział Zamiejscowy w Sopocie).