Poradnia neurologopedyczna dla dorosłych osób z afazją

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Poradnia neurologopedyczna dla dorosłych osób z afazją. 

 1. termin realizacji: 01.01.2016 do 31.03.2021
 2. obszar działania: województwo pomorskie.
 3. formy wsparcia: indywidualna terapia neurologopedyczna dla 80 pacjentów w województwa pomorskiego.
 4. harmonogram działań:
  • promocja projektu przez czas trwania projektu.
  • działalność poradni.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych z afazją poprzez dostęp do terapii neurologopedycznej. Afazja to zaburzenia mówienia, rozumienia, czytania,pisania i liczenia wynikające z uszkodzenia mózgu (najczęściej: udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, choroby nowotworowej mózgu, chorób neurodegeneracyjnych).

Projekt skierowany do 80 osób dorosłych niepełnosprawnych z afazją. Badania epidemiologiczne chorób naczyniowych w woj.pomorskim dowodzą, że co roku tylko udar mózgu dotyka około 3050 osób ("Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013, opracowanie VIIa). Dane demograficzne wskazują z kolei, że liczba zachorowań na udary mózgu w najbliższych latach cechować będzie tendencja wzrostowa, aż do pułapu 4000-5000 przypadków, co związane jest ze starzeniem się społeczeństwa i wpływem czynników cywilizacyjnych.  Realizacja projektu pozwoli na kompleksowe podejście do problemów językowych osób z afazją i umiejętne zmotywowanie ich przez zespół do radzenia sobie ze skutkami afazji i zapobieganiu izolacji społecznej.

Cele:

 1. poprawa w sposobie komunikowania się, terapia pisania i czytania
 2. zwiększenie wiary w powrót do zdrowia i możliwość życia w społeczeństwie mimo choroby poprzez trening językowy
 3. minimalizowanie leku przed logofobią (lęk przed mówieniem)
 4. akcentowanie umiejętności interpersonalnych - pomimo zaburzeń mowy
 5. zwiększenie motywacji do pracy i samodzielności w życiu

Poradnia czynna jest w godzinach:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek 9.00-17.00

środa 9.00-17.00

czwartek 9.00-17.00

piątek 9.00-17.00

Adres

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

ul. Traugutta 2 (wejście od ulicy Władysława IV)

81-388 Gdynia