Poradnia neurologopedyczna dla dorosłych osób z afazją

Bezpłatna poradnia neurologopedyczna

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

  1. termin realizacji: 01.04.2021-31.03.2024
  2. obszar działania: województwo pomorskie.
  3. formy wsparcia: indywidualna terapia neurologopedyczna dla 80 pacjentów w województwa pomorskiego.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych z afazją. Afazja to zaburzenia mówienia, rozumienia, czytania, pisania i liczenia wynikające z uszkodzenia mózgu (najczęściej: udaru mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, choroby nowotworowej mózgu, chorób neurodegeneracyjnych).

Działania Poradni dla dorosłych osób z afazją skierowane są do 80 osób dorosłych niepełnosprawnych z afazją. Kompleksowo podchodzimy do problemów językowych osób z afazją i umiejętnie motywujemy ich do radzenia sobie ze skutkami afazji. Dla każdego uczestnika projektu budujemy indywidualny program terapeutyczny, który realizujemy podczas 48 spotkań (dwa razy w tygodniu przez okres sześciu miesięcy).

Wyznaczamy cele:

  1.  poprawa w sposobie komunikowania się,
  2. terapia pisania i czytania,
  3. zwiększenie wiary w powrót do zdrowia i możliwość życia w społeczeństwie mimo choroby,
  4. przezwyciężanie lęku przed mówieniem,
  5. akcentowanie umiejętności interpersonalnych - które są dostępne, pomimo zaburzeń mowy,
  6. zwiększenie motywacji do pracy i samodzielności w życiu

Kontakt:

Zadzwoń:

tel. 535 937 019

tel. 535 600 019

tel. 501 595 211

Napisz: fundacja@miedzy-slowami.org.pl

Poradnia czynna jest w godzinach:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek 9.00-17.00

środa 9.00-17.00

czwartek 9.00-17.00

piątek 9.00-17.00

Adres

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

ul. Traugutta 2 (wejście od ulicy Władysława IV)

81-388 Gdynia