Misja i wizja

Fundacja „Między Słowami”  to zespół profesjonalistów łączących multidyscyplinarne wykształcenie z pasją pomocy ludziom spychanym przez trudności z porozumiewaniem się na boczny tor.

Ponieważ nikt inny nie rozumie afazji tak dobrze, jak osoby z afazją, słuchamy ich i skrzętnie zapisujemy ich problemy i refleksje. Są wsparciem sami dla siebie, doradcami. My z pokorą wspieramy ich w tej drodze.

Nasza Misja

Dążymy do podnoszenia jakości życia osób z afazją – poprzez skuteczną pomoc w społecznej reintegracji i wsparcie w procesie odbudowy ich świata.

Wizja Fundacji „Między Słowami”

Chcemy budować świat, w którym osoby z zaburzeniem komunikacji mają swoje miejsce i warunki do godnego, satysfakcjonującego życia.