Co z tą afazją?

Afazja jest zaburzeniem mowy będąca następstwem udaru mózgu, nowotworu czy wypadku komunikacyjnego.

Każdy chory stawia czoła różnym problemom: mówieniem, czytaniem, pisaniem, rozumieniem czy liczeniem.

Udar mózgu jest niewątpliwie chorobą cywilizacyjną. Badania epidemiologiczne chorób naczyniowych w województwie pomorskim dowodzą, że obecnie w województwie rocznie samych zachorowań na udar mózgu występuje u około 5500 osób.

Afazja ma wpływ zarówno na życie jednego człowieka, jak i bliskiego otoczenia.

Skutki indywidualne:

  • Zaburzenia mowy i w związku z tym komunikacji.
  • Depresja, załamanie, bezsilność, izolacja, samotność, lęk przed dalszym życiem.
  • Zmiana jakości życia.

Skutki środowiskowe:

  • Jak o sobie myślą i mówią osoby z afazją, jak uważają, że są postrzegane przez innych.
  • Brak zrozumienia rodziny, współmałżonka, otoczenia.
  • Syndrom opiekuna pośród rodziny i bliskich znajomych.
  • Rozpad związków i dotychczasowych więzi społecznych.