OPP

STATUS PRAWNY Fundacja

NIP 586 22 65 029

REGON 221175547

KRS 0000374172

STATUS OPP od dnia 28.08.2014r.

Podstawy prawne funkcjonowania Fundacji „Między Słowami”

  • Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.)
  • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu