O fundacji

Celem fundacji jest zwrócenie uwagi na problemy osób, które w wyniku choroby (udar mózgu, stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA, choroba Parkinsona,nowotwory w obrębie czaszki) lub wypadku, w którym doszło do uszkodzeń mózgu, doświadczają zaburzenia mowy, utrudniającego swobodną komunikację.

W powszechnej świadomości wymienione choroby cechuje przede wszystkim w różnym stopniu nasilona niepełnosprawność fizyczna, zaś często umyka ich bardziej miękki, lecz równie ważny aspekt – czyli towarzyszące im zaburzenia komunikacji, które wykluczają wiele dotkniętych nimi osób z aktywnego życia w społeczeństwie, a nierzadko także w rodzinie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest izolacja, samotność, znaczne pogorszenie nastroju a nawet depresja oraz wyraźne obniżenie jakości życia – zarówno chorych, jak i członków ich rodzin.

Nasza strona ma na celu z jednej strony informować o zaburzeniach w komunikowaniu się, wspierać chorych i opiekunów, a z drugiej integrować  środowisko samych chorych i stać się dla nich internetową platformą spotkań, wymiany myśli oraz integracji.

Z jednej strony chcemy przekazać zdrowym, że można porozumieć się z osobami dotkniętymi zaburzeniami komunikacji, tych ostatnich zaś przekonać, że mogą mówić i będą zrozumiani. Wystarczy empatia, cierpliwość i życzliwość z jednej strony, z drugiej zaś - odwaga i wiara w siebie.

Nowoczesna medycyna ratuje ludzkie życie, ale niestety nie zawsze przywraca uratowanym pacjentom pełną sprawność. Nie zmienia to faktu, że dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby czy też z racji podeszłego wieku, wciąż bardzo ważna jest samodzielność i intymność. Rozwój i wyrównywanie szans w tym zakresie są szczególnie istotne w społeczeństwie informacyjnym, w którym dostęp do rzetelnej informacji staje się najistotniejszym wyznacznikiem statusu społecznego. Stąd wziął się pomysł stworzenia internetowego portalu społecznościowego dla osób z zaburzeniami komunikacji, ich rodzin, opiekunów, wreszcie dla każdego, kto chciałby zapoznać się z tą tematyką.

Postęp techniczny powoduje ciągłe zwiększanie się liczby dostępnych rozwiązań. Nie jest zatem niczym niezwykłym, że rozwiązania z obszaru dynamicznie rozwijającej się informatyki dotarły również do osób niepełnosprawnych i ciężko chorych. Czas, aby upowszechniać i zapoznawać członków rodzin i chorych z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych.

Przeprowadzona w zeszłym roku ankieta wśród uczestników projektu AFA-INTEGRACJA udowodniła, że niezależnie od wieku i choroby każdy chce się nauczyć korzystać z komputera i bezproblemowo surfować po Internecie. Potrzeba stworzenia portalu dla osób z problemami komunikacji, ich opiekunów i rodzin stała się dla nas zrozumiała i znacząca.