Zarząd fundacji

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” powstała w 2010 roku powołana przez dwie neurologopedki, łączące dyscyplinarne wykształcenie z pasją pomocy ludziom z afazją.

Dyrektorki i współtwórczynie Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” w Gdyni dla osób z afazją stworzyły model kompleksowej rehabilitacji mowy i funkcji poznawczych.

Katarzyna Urbańska, dyrektor

Językoznawca, neurologopeda, trener umiejętności społecznych. Swój warsztat opiera na relacji z pacjentem, uważając go za eksperta od afazji. Certyfikowany trener – osoba towarzysząca do pracy z seniorami wg pedagogiki M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu.

Izabela Olejniczak-Pachulska, dyrektor  

Neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu.