Klub Samopomocy dla dorosłych osób z afazją – mieszkańców Gdyni

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdynia.

termin realizacji: od 02.01.2021 do 31.12.2023.

obszar działania: miasto Gdynia.

formy wsparcia: prowadzenie klubu samopomocy dla osób  z afazją

Celem projektu jest  intensywny grupowy trening psychospołeczny mający na celu wsparcie osób z zaburzeniami poznawczymi w procesie reintegracji społecznej poprzez: przełamanie logofobii (lęku przed mówieniem), wyjście z izolacji i zapobieganiu depresji oraz wycofywaniu się z życia społecznego. Każdy uczestnik programu – niezależnie od wieku, podkreśla jak ważne jest to, że jest grupa podobnych mu osób, że są razem, mają siebie i uczą się wzajemnego szacunku. W tej mikrospołeczności, którą tworzą podczas zajęć w fundacji mają poczucie, że są ważni, że mogą rozmawiać o ważnych dla nich sprawach bez lęku, że zostaną naznaczeni swoja niepełnosprawnością.  Człowiek jest istotą społeczną, a mowa służy mu właśnie do podtrzymywania więzi międzyludzkich – stąd w pracy grupowej uruchomiają się procesy naprawcze.

W związku z tym, że misją fundacji jest holistyczna pomoc, również istotne jest prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów i członków rodziny – czyli całego systemu w jakim żyje nasz podopieczny. Bliscy chorej osoby będą uczestniczyć w grupach wsparcia prowadzonych przez psychologa. Celem pracy z rodziną chorego jest zmiana podejścia do niepełnosprawnego członka rodziny, ukierunkowana na proces tworzenia warunków sprzyjających jego rozwojowi i poprawie jakości życia w integracji ze środowiskiem.

W Klubie Samopomocy dla Osób z Afazją chcemy nadal promować taki system wzajemnego wsparcia - " nowi" podopieczni otrzymują wiedzę i oparcie od "starych" podopiecznych fundacji, a także nabywają, w wyniku treningu, umiejętności wsierania sie nawzajem. . Fundacja ściśle współpracuje z Instytutem Logopedii i Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, przyjmując studentów w ramach stażu i wolontariatu.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 501 595 211

tel. 535 937 019

napisz: fundacja@miedzy-slowami.org.pl

Adres

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

ul. Traugutta 2 (wejście od ulicy Władysława IV)

81-388 Gdynia