Żyć z afazją

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Zadzwoń do poradni:
58 781 58 39 lub 535 937 019

Telefoniczna poradnia psychologiczno-neurologopedyczna działająca od 2015 roku. 

  1. termin realizacji: 01.01.2015 do 31.03.2019
  2. obszar działania: poradnia telefoniczna działa na obszarze całej Polski.
  3. formy wsparcia: pośrednio - telefonicznie, bezpośrednio - w siedzibie fundacji.
  4. harmonogram działań: 
    •  udzielanie porad przez nuerologopedę, prawnika, psychologa.
    • promocja projektu na obszarze całego kraju

Działania są skierowane do chorych z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzenia mózgu (najczęściej: udar mózgu, wypadek komunikacyjny, nowotwór) oraz ich bliskich (członków rodzin, opiekunów).

Celem głównym jest poradnictwo:

- psychospołeczne,

- neurlogopedyczne,

- prawne,

prowadzone przez telefon, internet oraz bezpośrednio.

Afazja wywołuje brak wiary w możliwość komunikowania się z innymi, apatię, wycofanie się z życia, rozpad więzów międzyludzkich, w tym więzi rodzinnych, aby zapobiec temu procesowi pomocą i wsparciem psychologicznym.

Celem poradni jest  zmiana podejścia do niepełnosprawnego członka rodziny ukierunkowana na proces tworzenia warunków sprzyjających jego rozwojowi i poprawie jakości życia w integracji ze środowiskiem.

Włączenie opiekunów do współpracy i przekazanie im niezbędnej wiedzy psychologiczno-terapeutycznej daje szanse na wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodziny, z ukierunkowaniem na partnerski dialog dotyczący wzajemnych relacji wszystkich jej członków, nie wyłączając udziału samej osoby niepełnosprawnej.

Poradnia czynna jest w godzinach:

poniedziałek 9.00-17.00

wtorek 9.00-17.00

środa 9.00-17.00

czwartek 9.00-17.00

piątek 9.00-17.00

Przez poniższy formularz kontaktowy mogą Państwo wysyłać wiadomości całodobowo, ale odpowiedzi udzielamy w godzinach pracy poradni.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane