Terapia neurologopedyczna i neuropsychologiczna w domu pacjenta

Świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z afazją – mieszkańców Gdyni. Oferujemy terapię neurologopedyczną i neuropsychologiczną w domu pacjenta.

Projekt współfinansowany ze środków MOPS Gdynia

termin realizacji: 06.05.2019 do 05.05.2020

obszar działania: miasto Gdynia.

formy wsparcia: domowa indywidualna terapia neurologopedyczna i/lub neuropsychologiczna dla 30 osób – mieszkańców Gdyni w wymiarze do 48 godzin dla każdego podopiecznego

Celem projektu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z afazją z terenu Gdyni, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.), zwanych dalej usługą. Zakres w/w usługi obejmuje uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz przygotowanie do podjęcia specjalistycznego wsparcia terapeutycznego.

Usługi realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.

Jeśli potrzebujesz takiej formy pomocy, zadzwoń:

tel. 501 595 211

tel. 600 417 893

tel. 535 937 019

napisz: fundacja@miedzy-slowami.org.pl

Adres

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami"

ul. Traugutta 2 (wejście od ulicy Władysława IV)

81-388 Gdynia