Młodzież

Sytuacja młodzieży po urazach, incydentach i chorobach czaszkowo-mózgowych jest bardzo złożona, nie dość, że ciężko pracują na rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i psychologicznej, to jeszcze niezwykle trudno podtrzymywać im kontakt ze swoim środowiskiem rówieśniczym.

Celem głównym pracy z młodzieżą jest intensywny grupowy trening komunikacyjny i społeczny mający na celu wsparcie młodych osób z afazją w procesie reintegracji społecznej poprzez: przełamanie logofobii (leku przed mówieniem), wyjście z izolacji i zapobieganiu depresji oraz wycofywaniu się z życia społecznego.

Unikatową zaletą programu jest wsparcie w każdym obszarze funkcjonowania psychospołecznego. Każdy uczestnik programu podkreśla jak ważne jest to, że jest grupa podobnych mu osób, że są razem, mają siebie i uczą się wzajemnego szacunku. W tej mikrospołeczności, którą tworzą podczas zajęć w fundacji mają poczucie, że są ważni, że mogą rozmawiać o ważnych dla nich sprawach bez lęku, że zostaną naznaczeni swoją niepełnosprawnością.

Grupowe treningi komunikacyjne i psychospołeczne są wypracowanymi przez 5 ostatnich lat najwartościowszymi standardami pracy w fundacji „Między Słowami” w ramach projektu „Afa-Integracja”.

Człowiek jest istotą społeczną, a mowa służy mu właśnie do podtrzymywania więzi międzyludzkich – stąd w pracy grupowej uruchomiają się procesy naprawcze, o których trudno mówić w medycznej terapii indywidualnej.

Zespół profesjonalistów – neurologopedów i psychologów klinicznych prowadzi grupowe treningi komunikacyjne i psychospołeczne dla:

  1. Dla dzieci i młodzieży szkolnej, która wskutek wypadku komunikacyjnego, urazu lub choroby mózgu ma problemy z mową, zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, uwaga).
  2. Dla dzieci i młodzieży, która ma afazję rozwojową (niedokształcenie mowy o typie afazji motorycznej, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, niedorozwój mowy, dysfazja, alalii, SLI).

Mieszkańcy Gdyni korzystają z zajęć bezpłatnie w ramach projektu „Afa-Integracja”.

Koszt udział w zajęciach dzieci spoza Gdyni wynosi 100 zł miesięcznie.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna nie jest dofinansowana w ramach projektu „Afa-Integracja

Terapia indywidualna neurologopedyczna i/lub psychologiczna prowadzona jest z uwzględnieniem potrzeb dziecka po uprzedniej diagnozie.

Koszt diagnozy neuropsychologicznej i psychologicznej wynosi 160 zł.

Koszt udziału dziecka w zajęciach indywidualnych wynosi 100 zł.